برگزاری دومین جشنواره ملی ” مربی پژوهنده (اقدام پژوهی در آموزش های فنی و حرفه ای ) “

رضا باجولوند رییس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای، دومین جشنواره ملی ” مربی پژوهنده (اقدام پژوهی در آموزش های فنی و حرفه ای ) ” ازمورخ اول الی پانزدهم آبان ماه ۱۴۰۰ با مشارکت کلیه مربیان مراکز دولتی و موسسات آزاد صورت می پذیرد.

عباس کریمی معاون پژوهش مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای پیرو این خبر بیان داشت:

یکی از اهداف متعالی آموزش های فنی و حرفه ای ، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق مهارت آموزی و ایجاد اشتغال پایدار است و ایفای نقش کلیدی مربیان در تحقق این هدف و درپاسخگویی به نیازهای گوناگون بازار کار در ابعاد مختلف ، مستلزم اتخاذ رویکرد جدیدی برای مواجهه با مسائل آموزشی و فرآیند یادهی – یادگیری، در محیط ها و کارگاه های آموزشی است که ضرورت همراه شدن پژوهش در کنار آموزش را بیش از گذشته برجسته می نماید.

 ایشان همچنین افزود : در همین راستا و به منظور ارتقای فرهنگ مهارت آموزی، توسعه فعالیت های پژوهشی مربیان، انتشار تجربه های موفق و دسترسی آسان به آموزش های فنی و حرفه ای و نیز پاسخگویی مناسب به نیازهای بازار کار، مرکز تربیت مربی اقدام به برگزاری دومین جشنواره ملی مربی پژوهنده ( اقدام پژوهی در آموزش های فنی و حرفه ای ) با مشارکت کلیه مربیان مراکز دولتی و موسسات کارآموزی آزاد در هفته پژوهش نموده است.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *