تصویرها

اعلام نتایج دومین جشنواره ملی مربی پژوهنده

به گزارش دبیر جشنواره ملی مربی پژوهنده ، نتایج دومین جشنواره ملی مربی پژوهنده ( آذر ۱۴۰۰) اعلام گردید .

بنابراین گزارش ، پس از داوری طرح های اقدام پژوهی، رتبه های اول تا دهم این جشنواره را همزمان با هفته پژوهش به شرح جدول معرفی نمود :

 

 

نتایج دومین جشنواره ملی مربی پژوهنده

ادامه مطلب