فرمت ارسال آثار به چه شکلی هست؟

با عرض سلام و احترام – به قسمت الگوی گزارش در تب “دومین جشنواره مربی پژوهنده “سایت مراجعه نمایید.