ثبت نام شوندگان در جشنواره فیلم کوتاه

ثبت نام شوندگان در جشنواره فیلم کوتاه

نام نام خانوادگی مرکز / نام آموزشگاه / شهر استان محل خدمت دریافت اثر
احمد قاسمی شماره ۱۹ قیروکارزین فارس *
اکرم السادات هاشمی مرکز شماره ۲ قم قم دریافت شد
اکبر رنجبران آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیکو شهر بیجار کردستان *
البرز منجزی شوشتر خوزستان *
المیرا کاظمی خواهران دو – ارومیه آذربایجان غربی دریافت شد
الهام شیخی پور اهواز، مرکز امام هادی (ع) خوزستان دریافت شد
الهام شیخی پور اهواز، مرکز امام هادی (ع) خوزستان دریافت شد
الهام شیخی پور اهواز، مرکز امام هادی (ع) خوزستان دریافت شد
الهام حیدری مرکز شمارخ۳۶ خواهران اندیمشک خوزستان دریافت شد
الهام مشهدلو مرکز فنی و حرفه ای خواهران الزهرا البرز دریافت شد
الهه معتمد پور اسلام آباد غرب کرمانشاه دریافت شد
امجد کریمی مرکز شهید ملا محمد ذبیحی شهرستان سروآباد کردستان *
امید زنده وی مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره ۵دشتستان بوشهر دریافت شد(dvd)
آتنا فرساد بیرجند خراسان جنوبی دریافت شد
آتنا فرساد بیرجند خراسان جنوبی دریافت شد
آرزو حیدری مینا سیب البرز *
آزيتا افضلي مركز شماره ۱۳ غديرزارچ یزد دریافت شد
فریبا حسینی مرکز۲۶ چادگان اصفهان دریافت شد. (مشارکتی)
آزاده موسایی نژاد مرکز شماره۴ شاهرود سمنان
فریبا حسینی مرکز۲۶ چادگان اصفهان دریافت شد. (مشارکتی)
آزاده موسایی نژاد مرکز شماره۴ شاهرود سمنان
برف اب وفایی سنندج فرزانگان  سنندج کردستان *
بهزاد کریم آبادی مرکز شماره یازده بشرویه خراسان جنوبی *
بی بی کبری ال موسی مرکز چهار برادران دزفول خوزستان دریافت شد
بی تا بزرگ فر مرکز شماره ۳۶ فنی و حرفه ایی خواهران شهرستان اندیمشک خوزستان دریافت شد
بیتا بزرگ فر مرکز شماره ۳۶ فنی و حرفه ایی خواهران شهرستان اندیمشک خوزستان دریافت شد
بیژن اسدی کامیاران کردستان *
پروانه یزدی خواهران الزهرا البرز دریافت شد
حسین نیکخو مرکز شماره ۱ مشهد خراسان رضوی دریافت شد
حسین نیکخو مرکز شماره ۱ مشهد خراسان رضوی دریافت شد
حسین نیکخو مرکز شماره ۱ مشهد خراسان رضوی دریافت شد
جبرییل زردویی شماره ۴ برادران کامیاران کردستان *
چنور علیمرادی آموزشگاه ترنج و مرینوس کردستان *
جمیله صفری مرکز شماره ۱۷ شهرستان خرامه فارس دریافت شد
حوریه فخارزاده نایینی مرکز شماره ۳۷ – خواهران- نایین اصفهان دریافت شد
حیدر زندی شهید ورمقانی/سنندج کردستان *
دلنیا کریمیان فرزانگان کردستان *
ریحانه طالبی مرکز ۳ بیرجند خراسان جنوبی دریافت شد
ریحانه طالبی مرکز ۳ بیرجند خراسان جنوبی دریافت شد
زهرا شکری آموزشگاه سوزن طلا /خمین مرکزی دریافت شد
زهرا موسوی اموزشگاه مونا خوزستان دریافت شد
زهرا کیانی مازندران مازندران *
زکیه بخشنده جوان خراسان جنوبی مرکز شماره ۱۰ فردوس دریافت شد
زهره خسروی شماره۳خواهران بیرجند خراسان جنوبی دریافت شد
زینب جرفی اهواز، مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام هادی (ع) خوزستان دریافت شد
زینب موسوی شماره ۱۰دشت آزادگان خوزستان دریافت شد
زینب وفایی نژاد مرکز تربیت مربی البرز دریافت شد
زینب محمدی مرکز شماره ۳ خواهران الزهرا زنجان دریافت شد
سارا نیسی خوزستان خوزستان دریافت شد
ساره عطایی محمدی مرکز خواهران نایین شماره ۳۷ اصفهان دریافت شد. (مشارکتی)
سیمیندخت موسائی مرکز شماره ۱۳ زرند کرمان
سحر شعبانی مرکز شماره ۸ دامغان سمنان دریافت شد
سحر شعبانی مرکز شماره ۸ دامغان سمنان دریافت شد
سحر شعبانی مرکز شماره ۸ دامغان سمنان دریافت شد
سحر شعبانی مرکز شماره ۸ دامغان سمنان دریافت شد
سرگل داودي نژياروان سنندج کردستان *
سعیده مجد مرکز خواهران سماره سه شیراز(فاطمه الزهرا) فارس دریافت شد
سکینه شولی فنی و حرفه ای شماره ۴ بندر ماهشهر خوزستان دریافت شد
سمانه جوادی نژاد آموزشگاه فنی وحرفه ای خواهران دامغان سمنان *
سمیرا سالکی حضرت فاطمه(س) خواهران شیراز فارس دریافت شد
سميه خلیل نژادی دامغان سمنان *
سميه اسلامي نصرت ابادي مركز شماره ۱۳ غديرزارچ یزد دریافت شد
سودابه مهبودیان خواهران شیراز ( شماره ۳) فارس دریافت شد
سوران قادری فرزانگان/سنندج کردستان *
سهام صلواتی قاسمی مرکز خواهران سنندج کردستان *
سید مرتضی ابراهیم زاده آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای قره برون مازندران *
سیداحمد شاهورانی برادران مهدی شهر سمنان دریافت شد
سیران فهیم سنندج-نژیاروان کردستان *
سیمیندخت موسائی مرکز شماره ۱۳ زرند کرمان دریافت شد
شبنم شیرازی میگون خواهران الزهرا البرز دریافت شد
شبنم اکباتانی نژاد مرکز ۱۶- مهارت های پیشرفته رشت گیلان دریافت شد
شمسی چولکی مرکز اموزش فنی وحرفه ای شماره ۸ایوان ایلام *
شهرام داودی اهواز، مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام هادی (ع) خوزستان *
شهین یزدی مرکزفنی و حرفه ای شماره۳۶خواهران اندیمشک خوزستان دریافت شد
صباح علی مرادی کردستان/فرزانگان/سنندج کردستان *
صدیقه طرفی امام هادی)ع(-اهواز خوزستان دریافت شد
صدیقه سادات موسوی شماره سی و شش آران و بیدگل اصفهان دریافت شد
طاوس نجاتی مرکز شماره سی و چهار اهواز (دومنظوره – مرکز تخصصی آموزش های پیشرفته و مهارت های کسب و کار خوارزمی) خوزستان دریافت شد
عبدالرضا فقیه بوشهر بوشهر *
علي رضائي فسا فارس *
علی ناصری مرکز فردوس خراسان جنوبی دریافت شد
علی ناصری مرکز فردوس خراسان جنوبی دریافت شد
علی ناصری مرکز فردوس خراسان جنوبی دریافت شد
فاطمه کشاورز خواهران شماره ۸ دامغان سمنان *
فاطمه قاسم پور امام مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا البرز دریافت شد
فاطمه پناهی فناوری اطلاعات بوشهر دریافت شد
فاطمه سلطانی چایباغی آموزشگاه مروارید درخشان البرز دریافت شد
فاطمه جرفی اهواز خوزستان *
فاطمه محمدیان مرکز شهید حبیبی شهرستان بیجار کردستان *
فاطمه ترابی شماره ۳۶ خواهران – اندیمشک خوزستان دریافت شد
فاطمه کلانتری گلسان قزوین *
فاطمه نجاری طزرجانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران استان یزد یزد دریافت شد
فاطمه نجاری طزرجانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران استان یزد یزد دریافت شد
فاطمه مجد دامغان سمنان دریافت شد
فاطمه بهرامیان مرکز شماره ۸ سمنان *
فاطمه مقیمی مر کز خواهران شهر کرد چهارمحال و بختیاری *
فرشته مقصودی مقصودی البرز *
فهیمه موبد کیان نو خوزستان دریافت شد
کاوه محمدی شماره ۱۲ دیواندره کردستان *
کبری مرادی مرکز خواهران بیرجند خراسان جنوبی دریافت شد
کبری شهرکی کمک مرکز شماره ۳۱ زاهدان سیستان و بلوچستان دریافت شد
لیلا دوام بد مرکزشماره ۳۶ خواهران اندیمشک خوزستان دریافت شد
مائده کهکشان اهواز خوزستان دریافت شد
متین افضلی اصفهان اصفهان *
محبوبه خجسته فرد مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اندیمشک خوزستان دریافت شد
محمد محیط قیری مرکز شماره ۱۹ قیروکارزین فارس *
محمد صرفی مرکز فنی و حرفه ای برادران دامغان سمنان *
محمدرضا بی باک مرکز شماره ۳ بوشهر بوشهر دریافت شد
مرتضی رضائی مرکز۹ دی دهگلان-مرکز شهید امان اللهی کردستان *
مرضیه زرگانی اهواز خوزستان *
مریم شکری خمین مرکزی دریافت شد
مریم فریور شماره ۱۸ شاهین شهر اصفهان دریافت شد
مریم غلامان مرکز شماره ۳ / مجتمع هنری برنا / شهر ساری مازندران *
مریم قدکی زارچ یزد دریافت شد
مژگان حیدری آغاجاری خوزستان *
مظفر اسدی مرکز ‌امیاران کردستان *
معصومه گوهری شماره ۳ شهید رهبری البرز *
معصومه صیامی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۱۴ شازند مرکزی دریافت شد
معصومه کوشکی مرکز خواهران شماره ۲ شهرستان خرم آباد لرستان دریافت شد
معصومه قربانی امیر اباد  دامغان سمنان *
منیر قانعی بروجرد لرستان *
مهدی آتشبار مرکز شماره۱۹قیروکارزین فارس *
مهران توکلی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی مرکزی *
میترا نجاتی فنی حرفه ای خواهران خوزستان دریافت شد
ندا سلطانی اصفهان اصفهان *
نسرین کیومرثی مرکز حضرت معصومه (س) قم دریافت شد
نسرین قباد کرج .مرکزشماره۴ خواهران الزهرا البرز *
نفیسه امامی مرکز فنی و حرفه ای شماره ۲ حضرت معصومه(س) قم *
هوشیار کریمیان آموزشگاه فرزانگان-سنندج کردستان *
یاسر ابراهیم نیا سماکوش بابل مازندران *
  •    اسامی تکراری ، اثرات با عناوین مختلف ثبت کرده اند.