تازه ها

سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

و

مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور

نوآوری دیجیتال در صنعت پوشاک

منابع آموزشی باز در آموزش های فنی و حرفه ای

ده روند شکل دهنده و ترسیم کننده آینده ی تدریس در آموزش های فنی و حرفه ای

آسیبهای ناشی از ورود دستگاههای مختلف به آموزشهای فنی و حرفه ای- قانون نظام جامع

نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور آلمان- سال ۲۰۲۰

راهبردهای میان و کوتاه مدت آموزش و تربیت مربیان

مقدمه ای بر آموزشهای حرفه ای در کشور استرالیا

استاندارد موسسات معتبر مهارت آموزی بخش خصوصی (کشور استرالیا)

چارچوب صلاحیت حرفه ای مربیان آموزش فنی و حرفه ای

چهار ابزار آموزشی مفید برای آموزش مجازی

یادگیری الکترونیکی و از راه دور  در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

ابزار و راه حل هاي يادگيري از راه دور در بحران کرونا

بازآفريني آموزش و تربيت مربيان آموزش فني و حرفه اي

بررسی نظام آموزش و تربیت معلمان و مربیان آموزش فنی و حرفه ای (۱۶ کشور) 

ضرورت ارائه آموزش‌های مهارتی با همکاری بنگاه‌های اقتصادی   

یادداشت تخصصی :اقدام پژوهی

سبز سازی در آموزش فنی و حرفه ای 

نوآوری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (۱۰ پروژه ۲۰۱۹)