نمونه هایی از عناوین اقدام پژوهی

ـ آموزش پروژه محور چه تأثیری بر یادگیری کارآموزان من دارد؟

ـ چگونه می توانم کارآموزانم را به رعایت توصیه های ایمنی ترغیب نمایم؟

ـ  چکونه استرس آزمون پایان دوره را کاهش دهم؟

ـ چگونه استهلاک تجهیزات آموزشی را کاهش دهم؟

ـ وسیله کمک آموزشی مناسب برای دوره آموزشی من چیست؟

ـ آیا آموزش مجازی برای اجرای دوره من، اثربخش است؟

ـ چگونه می توانم انگیزه مربیان را برای شرکت در دوره بازآموزی، ارتقاء بدهم؟

ـ آیا روش ایفای نقش برای تدریس دوره خاص مناسب است؟

ـ کدام یک از روش ها، برای ارزشیابی دوره من مناسبتر است؟

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *