اهداف و نتایج اقدام پژوهی

ـ کمک به حل مسائل واقعی افراد در ضمن کار در سازمان ها

ـ رفع مشکلاتی که در موقعیت های خاص تشخیص داده شده اند یا بهبود بخشیدن به آنها

ـ مجهز کردن معلمان به مهارتها و روشهای جدید، افزودن بر توانایی تحلیل و افزایش خودآگاهی آنان

ـ افزودن رویکردهای جدید آموزش و یادگیری به نظام جاری که به طور معمول دافع نوگرایی و تغییر است

ـ بهبود ارتباط بین معلم عمل گرا و پژوهشگر دانشگاهی

ـ فراهم آوردن یک روش حل مسئله در کلاس

و نتایج آن

ـ آزادی و استقلال رأی

ـ کم شدن فاصله بین نظر و عمل و پیوند بین نظرات علمی و کلاس درس

ـ تقویت پرسشگری و توسعه علمی، نقد وضع موجود و اندیشه ورزی

ـ مشارکت و همفکری با دیگران

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *