سئوالات متداول

جشنوار تاثیر زیادی در ساخت هرچه بهتر تولید محتواهای آموزشی شده است

با تشکر از دید مثبت شما پژوهنده ی گرانقدر

فرمت ارسال آثار به چه شکلی هست؟

با عرض سلام و احترام – به قسمت الگوی گزارش در تب “دومین جشنواره مربی پژوهنده “سایت مراجعه نمایید.

زمان ارسال آثار تا چه تاریخی هست؟

همچنان که در سایت اطلاع رسانی شده به قسمت زمان بندی شده مراجعه فرماییدد

اثر را بصورت خلاصه شده میتوان ارسال کرد؟

در قالب فرم ارایه شده در سربرگ الگوی نمونه ارسال گردد.