زمان بندی

زمان بندی جشنواره

زمان ثبت نام و ارسال آثار

۱ الی ۱۵ آبان ماه

۱۴۰۱

================================

رو نمایی و تجلیل از برگزیدگان

مصادف با هفته پژوهش

(نیمه دوم آذر ماه ۱۴۰۱)