زمان بندی

گاه شمار جشنواره :

  • زمان ثبت نام، بارگذاری و ارسال از ۱۵شهریور لغایت ۳۰ آبان ۱۴۰۱

از طریق سایت جشنواره www.itcevent.ir 

  • اعلام ۱۰ فیلم‌ برتر راه‌یافته به بخش مسابقه‌: ۹ آذر ۱۴۰۱

  • برگزاری داوری۱۰ فیلم‌ برتر جشنواره: ۱۴آذر  لغایت  ۱۵ آذر ۱۴۰۱ 

  • زمان تاریخ اختتامیه جشنواره: هفته پژوهش

رونمایی و تجلیل از برگزیدگان: هفته پژوهش(۲۰آذر لغایت ۲۵ آذر۱۴۰۱ )