جشنواره خاطره نویسی ( افراد بین ۱۰ تا ۱۷ سال)

  • خاطره نویسی
  • بهترین خاطره از والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بازنشسته خود
  • سن مجاز برای شرکت در جشنواره خاطره نویسی : ۱۰ تا ۱۷ سال می باشد.
  • فرمت خاطره نویسی : حداکثر یک صفحه A4 بصورت تایپ شده و در نهایت بصورت PDF
  • متن خاطره با فونت B NAZANIN سایز ۱۴
زمان ارسال اثار به اتمام رسیده است. با ارزوی دیدار و شرکت در جشنواره های آتی