تماس با ما

آدرس :

کرج – میدان آزادگان – بلوار امام رضا (ع) – بلوار تربیت مربی – مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های  سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

صندوق پستی : ۹۵۱

کد پستی : ۳۱۴۹۹۷۴۱۱۵

تلفن : ۳-۳۲۵۱۱۹۲۲  ۲۶  (۰۰۹۸)

تلفکس : ۳۲۵۰۵۵۳۶  ۲۶  (۰۰۹۸) 

ایمیل : info@tvto-itc.ir    

 وبسایت :  www.tvto-itc.ir